BİLİMSEL PROGRAM


SALON A
  Romatologlar İçin İmmünoloji ve Genetik Kursu
Moderatörler:
Nevsun İnanç, Selda Çelik
12:45 - 13:00 Açılış Ahmet Gül, Haner Direskeneli
13:00 - 13:30 Oto-inflamasyon Ahmet Gül
13:30 - 14:00 Otoimmünitede Yenilikler Güher Saruhan-Direskeneli
14:00 - 14:30 SLE Patogenezi Murat İnanç
14:30 - 15:00 Vaskülit Patogenezi Haner Direskeneli
15:00 - 15:30 Kahve Molası
  Moderatörler: Sema Yılmaz, Feride Göğüş
15:30 - 16:00 HLA ve Romatizmal Hastalıklar Ahmet Gül
16:00 - 16:30 Ailevi Akdeniz Ateşi Genetiği Huri Özdoğan
16:30 - 17:00 Genetik Varyasyon ve Fonksiyon İlişkisi Eda Tahir Turanlı
17:00 - 17:15 Kapanış Ahmet Gül, Haner Direskeneli
* Kurs Kayıtları için organizasyon sekreteryası ile bağlantıya geçebilirsiniz. (info@hedef2019.org)
17:15 - 17:30 Açılış Vedat Hamuryudan, İzzet Fresko
17:30 - 18:15 Romatoloji Hastalarında Gebelik Yönetimi ve Gebelikte Romatolojik İlaç Kullanım Önerileri
Koordinatör: Şule Apraş Bilgen,
Raportör: Levent Kılıç
18:15 - 19:00 TRD Genel Kurul

SALON A
08:00 - 10:00 Panel - JAK inhibitörleri
Moderatörler:
Melike Melikoğlu, Nuran Türkçapar
08:00 - 08:30 JAK İnhibitörlerinin Etki Mekanizması Ahmet Gül
08:30 - 09:00 The Clinical Relevance of JAK Isoform Inhibition Ernest Choy
09:00 - 09:30 JAK Inhibitörleri ve Romatoid Artrit Gökhan Keser
09:30 - 10:00 JAK Inhibitörleri ve Psoriatik Artrit Umut Kalyoncu
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:30 Konferans - Tedavi Hedefi ve Sonrası
Moderatörler:
Eren Erken, Ayhan Dinç
10:30 - 11:00 RA'da Tedavi Hedefi Ne Olmalı? Nevsun İnanç
11:00 - 11:30 Biyolojik Tedavilerde Doz Azaltımı Vedat Hamuryudan
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyumu
Moderatör:
Vedat Hamuryudan, Murat İnanç

RA VE AS TEDAVİSİNE DERİN BAKIŞ/ Değişen İhtiyaçlar – Etkin Seçenekler
Ahmet Gül, Ernest Choy, Haner Direskeneli
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00
Farmanova Logo
Uydu Sempozyumu
Ankilozan Spondilit Tedavisinde Karar Anları
Oturum Başkanları:
Vedat Hamuryudan, Melike Melikoğlu, Haner Direskeneli

Ankilozan Spondilitte 4 Vaka 4 Karar: Vaka Tartışmaları
Pamir Atagündüz, Nevsun İnanç , Cemal Bes
14:00 - 15:00 Serbest Bildiriler
Moderatörler:
Cemal Bes, Serdal Uğurlu
14:00 - 14:08 Biyolojik Ajan Kullanan Enteropatik Artrit Hastalarında Sıklıkla Radyografik Sakroileit Vardır: HUR-BIO Gerçek Yaşam Sonuçları Bayram Farisoğulları
14:08 - 14:16 Akut böbrek yetmezliği ile prezente olmuş Takayasu Arteriti vakası Firdevs Ulutaş
14:16 - 14:24 Dirençli bir Takayasu arteriti olgusunda ustekinumab tedavisinin sonuçları Sema Kaymaz Tahra
14:24 - 14:32 Silik mukokütanöz bulgularla seyreden vasküler tutulumlu iki Behçet Sendromu olgusu Serdar Can Güven
14:32 - 14:40 Juvenil Spondiloartropatisi Olan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Değerlendirmesi Ayşenur Paç Kısaarslan
14:40 - 14:48 Kas-iskelet sistemi şikayeti ile çocuk romatoloji polikliniğine yönlendirilen hastaların tanıları Nuray Aktay Ayaz
14:48 - 14:56 Şüpheli laboratuvar sonuçları ile çocuk romatoloji polikliniğine yönlendirilen hastaların değerlendirilmesi Şerife Gül Karadağ
15:00 - 16:30 Panel - Biyolojik Tedavilerde Güvenlik
Moderatörler:
Lale Öcal, Süleyman Özbek
15:00 - 15:30 İnfeksiyon ve Aşılama Sedat Kiraz
15:30 - 16:00 Neoplazi Hasan Yazıcı
16:00 - 16:30 Diğer Yan Etkiler Timuçin Kaşifoğlu
16:30 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:30 Panel - IL-6 Inhibisyonu
Moderatörler:
Hakan Erdem, Şule Apraş Bilgen
17:00 - 17:30 IL-6 Biyolojisi İhsan Ertenli
17:30 - 18:00 IL-6 Inhibisyonu ve Romatoid Artrit Süleyman Özbek
18:00 - 18:30 IL-6 Inhibisyonu ve Vaskülitler Salih Pay
SALON B
14:00 - 15:30 Çocuk Romatolojisi
Moderatörler:
Huri Özdoğan, Özgür Kasapçopur
14:00 - 14:30 Jüvenil İdyopatik Artritte Güncel Tedavi Hedefleri Özgür Kasapçopur
14:30 - 15:00 Jüvenil Spondilartropatide ve Jüvenil Psoriatik Artritte Güncel Tedavi Hedefleri Balahan Bora Makay
15:00 - 15:30 Jüvenil Sistemik Lupus Eritematozusta Güncel Tedavi Hedefleri Sezgin Şahin
17:00 - 18:30 Genetik
Moderatör:
Eda Tahir Turanlı
17:00 - 17:30 Karmaşık Genetik Kalıtım Özellikleri Esra Battaloğlu
17:30 - 18:00 Epigenetik Mekanizmalar Eda Tahir Turanlı
18:00 - 18:30 Biyoinformatik Analizlerle Hastalık Etyolojisinin Belirlenmesi Uğur Sezerman

SALON A
08:00 - 09:30 Panel - Ankilozan Spondilit
Moderatörler:
Fatoş Önen, Gerçek Can
08:00 - 08:30 Enteropatik Artritlerde Güncel Tedavi Aykut Ferhat Çelik
08:30 - 09:00 Spondilartrit Tedavisinde NSAID'ler Servet Akar
09:00 - 09:30 Ankilozan Spondilit Tedavisinde TNF-alfa ve IL-17 İnhibisyonu Pamir Atagündüz
09:30 - 11:00 Panel - Bağ Dokusu Hastalıkları
Moderatörler:
Murat İnanç, Süleyman Serdar Koca
09:30 - 10:00 Bone Marrow Transplantation in Autoimmune Connective Tissue Diseases JM Van Laar
10:00 - 10:30 SLE'de Sitopeniler ve Tedavileri Ayşe Cefle
10:30 - 11:00 Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme Ali Akdoğan
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyumu

Romatoid Artritte HUMIRA ile Yüksek Klinik Yanıt
Nevsun İnanç, Gökhan Keser
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00 Uydu Sempozyumu
Moderatör:
Vedat Hamuryudan

Eklemden Entezise, Pozolojiden Komorbiditeye Ustekinumab
Serdal Uğurlu, Aykut Ferhat Çelik, Neslihan Yılmaz
14:00 - 15:00 Serbest Bildiriler
Moderatörler:
Sebahattin Yurdakul, Merih Birlik
14:00 - 14:08 Sekukinumab Tedavisi Başlanan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Belkıs Nihan Coşkun
14:08 - 14:16 Secukinumab ile Tedavi Edilen Paradoksal Psoriasis: Olgu sunumu Özlem Kudaş
14:16 - 14:24 Romatoid Artritli Hastalarda Tocilizumab Deneyimi: Geriye Dönük Çalışma Murat Günaltılı
14:24 - 14:32 Sarkoidoz Üveitli Hastaların Klinik Özellikleri, Takip ve Tedavi Sonuçları {Olası Oküler Sarkoidoz Ön Tanılı Hastalarda Görülen Üveitin, Biyopsi İle Sistemik Sarkoidoz Tanısı Almış Hastalarda Görülen Üveitlerle Karşılaştırılması} Nilüfer Zorlutuna Kaymak
14:32 - 14:40 Primer Sjögren sendromunda nöropatik ağrı sıklığı ve nöropatik ağrının sağlık profili üzerindeki etkisi Koray Ayar
14:40 - 14:48 Takayasu Arteriti İle Takip Ettiğimiz Hastaların Klinik Özellikleri: Tek merkezli, retrospektif çalışma Burcu Yağız
14:48 - 14:56 Tekrarlayan Ateş Sendromları: Çocuk romatoloji pratiğinde ne kadar yer alıyor? Şerife Gül Karadağ
15:00 - 16:00 Panel - Santral Sinir Sistemi Lupusu
Moderatörler:
Cengiz Korkmaz, Hakan Emmungil
15:00 - 15:30 Nörolog Gözüyle Santral Sinir Sistemi Lupusu Aksel Siva
15:30 - 16:00 Romatolog Gözüyle Santral Sinir Sistemi Lupusu Murat İnanç
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 Panel - Romatolojide Ağrıya Yaklaşım
Moderatörler:
Şenol Kobak, Esen Kasapoğlu Günal
16:30 - 17:00 Fizyopatoloji ve değerlendirme Işık Aydınlı
17:00 - 17:30 Sistemik Analjezik Tedavi Kader Keskinbora
17:30 - 18:00 Girişimsel Tedavi Elvan Erhan
SALON B
10:30 - 11:30 Uzmanına Danış: Psoriatik Artritte 10 Soru - 10 Cevap
Moderatörler:
Emire Seyahi, Murat Borlu, Ediz Dalkılıç
16:30 - 18:00 Panel - Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatörler:
Mehmet Soy, Veli Çobankara
16:30 - 17:00 Akılcı Hiperürisemi Tedavisi Eftal Yücel
17:00 - 17:30 Akılcı Antikoagülan Kullanımı Reyhan Küçükkaya
17:30 - 18:00 İmünosüprese Hastada Akılcı Antibiyotik Kullanımı Atahan Çağatay

SALON A
08:30 - 10:00 Panel - Otoinflamatuar Hastalıklar
Moderatörler:
Ahmet Gül, Huri Özdoğan
08:30 - 09:00 The Management of AA Amyloidosis Helen Lachmann
09:00 - 09:30 AA Amiloidozis Tedavisinde Gerçek Hayat Verileri Serdal Uğurlu
09:30 - 10:00 The Other Amyloidoses and The Rheumatologist Helen Lachmann
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 12:00 Panel - Sistemik Lupus Eritematozus ve Otoimmünite
Moderatörler:
Zeynep Özbalkan, Taşkın Şentürk
10:30 - 11:00 SLE Nefriti Tedavisi ve Calcineurin İnhibitörleri Bahar Artım Esen
11:00 - 11:30 SLE'de Kardiyovasküler Sistem Sorunları Murat Sezer
11:30 - 12:00 Checkpoint İnhibitörlerinin Otoimmün Komplikasyonları Hande Turna
12:00 - 12:45 Uydu Sempozyumu

RA'da ve Dev Hücreli Arterit'te Alışılmışın Dışında Tedavi
Murat İnanç, Ahmet Gül, Serdal Uğurlu
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Panel - Vaskülit-1
Moderatörler:
Ediz Dalkılıç, Nurullah Akkoç
14:00 - 14:30 ANCA Pozitif Vaskülitlerde Güncel Tedavi Kenan Aksu
14:30 - 15:00 Vaskülit ve Hasar Haner Direskeneli
15:00 - 15:30 IgG4 Hastalığı Güncelleme Ömer Karadağ
15:30 - 16:00 Vakalarla IgA Vaskülitleri Fatma Alibaz Öner
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 Panel - Vaskülit-2
Moderatörler:
Necati Çakır, Selim Nalbant
16:30 - 17:00 Behçet Hastalığında Büyük Damar Tutulumuna Yaklaşım Emire Seyahi
17:00 - 17:30 EULAR Kılavuzları Eşliğinde Büyük Damar Vaskülitlerine Yaklaşım Gülen Hatemi
17:30 - 18:30 Mini-Panel - Anti-fosfolipid Sendromu
Moderatörler:
Ayten Yazıcı, Müge Bıçakçıgil Kalaycı
Anti Fosfolipid Sendromu Olgu Tartışmaları Bahar Artım Esen
SALON B
10:30 - 12:00 Romatolojide Zor Vakalar
Moderatör:
Mehmet Sayarlıoğlu
Tartışmacılar: Nilüfer Alpay Kanıtez, Gözde Yıldırım Çetin, Neslihan Yılmaz, Emel Gönüllü
Copyright © 2019 Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu